[1]
WROCEĊƒSKI, J. 2017. Wakat Stolicy Apostolskiej. Prawo Kanoniczne. 59, 4 (maj 2017), 3-30. DOI:https://doi.org/10.21697/pk.2015.59.4.01.