[1]
KANTOR, R. 2018. Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne. 60, 4 (paź. 2018), 131-148. DOI:https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.08.