[1]
Pieronek, T. 1. Rada Kapłańska wyrazem soborowej odnowy. Prawo Kanoniczne. 12, 3-4 (1), 3-28. DOI:https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.01.