[1]
Sztafrowski, E. 1969. Zmiany w prawie kodeksowym dotyczące święceń. Prawo Kanoniczne. 12, 3-4 (grudz. 1969), 29-78. DOI:https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.02.