[1]
Kołodziejski, S. 1. Z dziejów prawa wekslowego i jego oddziaływania na życie gospodarcze średniowiecza. Prawo Kanoniczne. 12, 3-4 (1), 215-255. DOI:https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.07.