[1]
RAKOCZY, T. 2019. Racje skłaniające ustawodawcę niemieckiego do uchylenia przesłanki różnicy płci do zawarcia małżeństwa . Prawo Kanoniczne. 62, 4 (lis. 2019), 113-130. DOI:https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.4.05.