(1)
WROCEŃSKI, J. Godność Osoby Ludzkiej Podstawą Prawa Do wolności Religijnej. pk 2017, 59, 3-18.