(1)
DZIERŻON, G. Nieskuteczność Aktu Administracyjnego (kan. 38 KPK). pk 2017, 59, 19-30.