(1)
ROMANKO, A. Reforma Urzędu Informacji Finansowej I Instytutu Dzieł Religijnych. pk 2017, 59, 122-142.