(1)
MAJKRZAK, K. Przestępstwo Uporczywej Nie Alimentacji. pk 2017, 59, 143-174.