(1)
DYDUCH, J. Posłannictwo Kobiet W Kościele I świecie W Prawodawstwie Powszechnym I Polskim. pk 2017, 58, 15-29.