(1)
LESZCZYŃSKI, G. Zaburzenia Depresyjne Jako Przyczyna niezdolności Konsensualnej Do Zawarcia małżeństwa. pk 2017, 58, 31-45.