(1)
GAŁKOWSKI, T. Dylematy wokół Ustawy Kanonicznej (II) – Bonum Commune Czy Communionis. pk 2016, 58, 43-65.