(1)
KROCZEK, P. Ocena Instrukcji Dignitas Connubii Z Perspektywy Sztuki Legislacji. pk 2017, 58, 93-109.