(1)
RABIEGA, R. Eutanazja, Jako Problem Prawny I Etyczny. pk 2017, 59, 161-178.