(1)
WROCEĊƒSKI, J. Wakat Stolicy Apostolskiej. pk 2017, 59, 3-30.