(1)
MIERZEJEWSKI, K. Obowiązek Uczestniczenia We Mszy Świętej W Niedziele I święta Nakazane. pk 2014, 57, 65-88.