(1)
KANTOR, R. Postanowienia Ukazu Carskiego Z 27.X.1864 R. Dotyczące Utrzymania I zarządu klasztorów W Królestwie Polskim. pk 2018, 60, 131-148.