(1)
Wójcik, W. Problem Pomocy świeckiej Dla Kościoła Polskiego W średniowieczu Na Tle Sytuacji zewnętrznej. pk 1960, 3, 35-70.