(1)
Sztafrowski, E. Zmiany W Prawie Kodeksowym dotyczące święceń. pk 1, 12, 29-78.