(1)
Bar, J. Nowy Wykaz odpustów (Enchiridion Indulgentiarum). pk 1, 12, 79-94.