(1)
Fąka, M. Synody Arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219). pk 1, 12, 95-127.