(1)
Bar, J. Nowe Formy Zrzeszeń katolików świeckich W XIII Wieku. pk 1, 12, 201-213.