(1)
Kołodziejski, S. Z dziejów Prawa Wekslowego I Jego oddziaływania Na życie Gospodarcze średniowiecza. pk 1, 12, 215-255.