(1)
MAJCHRZAK, K. Urlopy Wypoczynkowe W świetle przepisów Prawa Pracy. pk 2016, 58, 175-181.