(1)
RAKOCZY, T. Racje skłaniające Ustawodawcę Niemieckiego Do Uchylenia przesłanki różnicy płci Do Zawarcia małżeństwa . pk 2019, 62, 113-130.