WROCEŃSKI, J. (2017). Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej. Prawo Kanoniczne, 59(3), 3–18. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.3.01