DZIERŻON, G. (2017). Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK). Prawo Kanoniczne, 59(3), 19-30. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.3.02