DYDUCH, J. (2017). Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim. Prawo Kanoniczne, 58(2), 15–29. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.02