LESZCZYŃSKI, G. (2017). Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Prawo Kanoniczne, 58(2), 31-45. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.03