RABIEGA, R. (2017). Eutanazja, jako problem prawny i etyczny. Prawo Kanoniczne, 59(1), 161–178. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.1.08