WROCEĊƒSKI, J. (2017). Wakat Stolicy Apostolskiej. Prawo Kanoniczne, 59(4), 3-30. https://doi.org/10.21697/pk.2015.59.4.01