KANTOR, R. (2018). Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne, 60(4), 131-148. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.08