Wójcik, W. (1960). Problem pomocy świeckiej dla Kościoła polskiego w średniowieczu na tle sytuacji zewnętrznej. Prawo Kanoniczne, 3(1-2), 35-70. https://doi.org/10.21697/pk.1960.3.1-2.02