Sztafrowski, E. (1969). Zmiany w prawie kodeksowym dotyczące święceń. Prawo Kanoniczne, 12(3-4), 29-78. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.02