Bar, J. (1). Nowe formy zrzeszeń katolików świeckich w XIII wieku. Prawo Kanoniczne, 12(3-4), 201-213. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.06