Kołodziejski, S. (1). Z dziejów prawa wekslowego i jego oddziaływania na życie gospodarcze średniowiecza. Prawo Kanoniczne, 12(3-4), 215-255. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.07