RAKOCZY, T. (2019). Racje skłaniające ustawodawcę niemieckiego do uchylenia przesłanki różnicy płci do zawarcia małżeństwa . Prawo Kanoniczne, 62(4), 113-130. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.4.05