KANTOR, R. Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne, v. 60, n. 4, p. 131-148, 7 paź. 2018.