FĄKA, M. Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219). Prawo Kanoniczne, v. 12, n. 3-4, p. 95-127, 11.