PĄCZEK, J. Biskup Grzegorz Tomasz Ziegler jako organizator diecezji tynieckiej (tarnowskiej) (1822-1827). Prawo Kanoniczne, v. 12, n. 3-4, p. 129-199, 11.