KOŁODZIEJSKI, S. Z dziejów prawa wekslowego i jego oddziaływania na życie gospodarcze średniowiecza. Prawo Kanoniczne, v. 12, n. 3-4, p. 215-255, 11.