RAKOCZY, T. Racje skłaniające ustawodawcę niemieckiego do uchylenia przesłanki różnicy płci do zawarcia małżeństwa . Prawo Kanoniczne, v. 62, n. 4, p. 113-130, 9 lis. 2019.