WROCEŃSKI, JÓZEF. 2017. „Godność Osoby Ludzkiej Podstawą Prawa Do wolności Religijnej”. Prawo Kanoniczne 59 (3):3-18. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.3.01.