GAŁKOWSKI, TOMASZ. 2016. „Dylematy wokół Ustawy Kanonicznej (II) – Bonum Commune Czy Communionis”. Prawo Kanoniczne 58 (4), 43-65. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.05.