Wójcik, Walenty. 1960. „Problem Pomocy świeckiej Dla Kościoła Polskiego W średniowieczu Na Tle Sytuacji zewnętrznej”. Prawo Kanoniczne 3 (1-2), 35-70. https://doi.org/10.21697/pk.1960.3.1-2.02.