Sztafrowski, Edward. 1969. „Zmiany W Prawie Kodeksowym dotyczące święceń”. Prawo Kanoniczne 12 (3-4), 29-78. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.02.