Bar, Joachim. 1. „Nowy Wykaz odpustów (Enchiridion Indulgentiarum)”. Prawo Kanoniczne 12 (3-4), 79-94. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.03.