Bar, Joachim. 1. „Nowe Formy Zrzeszeń katolików świeckich W XIII Wieku”. Prawo Kanoniczne 12 (3-4), 201-13. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.06.