Kołodziejski, Stanisław. 1. „Z dziejów Prawa Wekslowego I Jego oddziaływania Na życie Gospodarcze średniowiecza”. Prawo Kanoniczne 12 (3-4), 215-55. https://doi.org/10.21697/pk.1969.12.3-4.07.